BeggeSider

Smittevern

Vi tar alle nødvendige hensyn mht smittevern.

Alle med symptomer bes ikke møte opp.

Det blir kun tillat med 10 personer av gangen i lokalet.